Pogoda

Pogoda Ciechocinek

Ciechocinek charakteryzuje bardzo korzystny dla funkcji leczniczo – wypoczynkowej klimat. Jego istotne elementy to o wysoka średnia temperatura roczna, stosunkowo duża liczba słonecznych dni, niewielkie opady, niezbyt silne wiatry, wreszcie mała wilgotność powietrza. To sprawia, że pogoda w Ciechocinku jest bardzo łagodna.Można go określić jako klimat nizinny, łagodnie odczuwany przez organizm człowieka. Tak więc Ciechocinek posiada idealne warunki klimatyczne, które spełniają wymogi stawiane miejscowościom uzdrowiskowym. Dla osób przybywających na wypoczynek do Hotelu Amazonka Conference & Spa w Ciechocinku proces aklimatyzacji przebiega łagodnie i trwa stosunkowo krótko. Przebywanie w warunkach klimatu ciechocińskiego jest zalecane dla osób wrażliwych na silniejsze bodźce klimatyczne.

pogoda Ciechocinek

Pogoda Ciechocinek w liczbach

Usłonecznienie roczne (w godzinach)    1424

Średnia roczna temperatura powietrza    7,9°C

Średnia roczna wilgotność względna    81%

Amplituda temperatur skrajnych    72°C

Liczba dni z komfortem klimatycznym (w roku)    41%

Liczba dni gorących (w roku)    43

Liczba dni mroźnych (w roku)    24

Liczba dni z opadem (w roku)    167

Średnia prędkość wiatru    2,5 m/s