Kościół Świętych Apostołów
Kościół Świętych Apostołów

Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła

ul. Wojska Polskiego 1, Ciechocinek

kościół ciechocinek - Kościół Świętych Apostołów

Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku to kolegiata. Gwoli wyjaśnienia: kolegiata bywa błędnie utożsamiana z katedrą. Katedra to natomiast kościół, będący siedzibą biskupa w danej diecezji, a duchowni tutaj to kanonicy. W kolegiacie też istnieje kolegium kanoników, lecz w tym kościele nie rezyduje biskup.

Msze święte

Dzień powszedni:

  •  7:00
  • 16:00
  • 18:00

Niedziela:

  • 7:00
  • 8:30
  • 10:00 (dla kuracjuszy)
  • 11:30 (dla dzieci)
  • 13:00
  • 16:00
  • 18:00

Metropolia:
Gnieźnieńska
Diecezja:
Włocławska
Dekanat:
Nieszawski

Parafia Ciechocinek

Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku

Początki parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku sięgają XVI wieku i parafii słońskiej pod tym właśnie wezwaniem. Wtedy Ciechocinek był jeszcze małą, nikomu nieznaną wsią. Kościół na terenie tejże wsi budowano przez 11 lat, do 1884 roku. Pochodzący z Warszawy architekt Edward Cichocki zaprojektował świątynię w stylu neogotyckim. W ołtarzu głównym umieszczono obraz Przemienienia Pańskiego, w ołtarzu północnym stanęła figura św. Antoniego, w południowym ? Matki Boskiej Łaskawej, zaś a na zasuwie zawieszono obraz Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Podczas I i II wojny światowej oraz okupacji kościół ucierpiał. Ominęło go wprawdzie bombardowanie, lecz Niemcy ukradli nawet blachę z jednej z wież oraz jeden z dzwonów.

Dzięki księżom, w tej parafii posługującym, oraz mieszkańcom, kościół został odbudowany. W drugiej połowie lat 80-tych XX wieku rozbudowano świątynię, gdyż obecna nie mieściła już mieszkańców rozrastającego się miasta oraz coraz liczniej przybywających tu kuracjuszy. W wyniku rozbudowy Kościoła Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku powstał tzw. kościół dolny, czyli kaplica w podziemiu. Kolegiata ciechocińska liczy 9500 parafian, a nawet drugie tyle kuracjuszy co miesiąc odwiedza tę zabytkową świątynię. Ciekawostką jest fakt, że bardzo wiele osób z regionu i Polski zawiera w tej świątyni sakrament ślubu – przemawia za tym wyjątkowa architektura oraz doskonała oferta weselna w pobliskim lokalu.


Proboszcz:
ks. prał. Grzegorz Karolak
Telefon do kancelarii:
518 014 702
Adres kościoła:
ul. Owczarka 1, 87-720 Ciechocinek

Niedzielny obiad

posiłek po mszy w Ciechocinku

Kto chce zjeść smacznie, zdrowo, do tego elegancko podane, ten powinien odwiedzić po mszy restaurację “Amazonka” w 4-gwiazdkowym Hotelu Amazonka Conference & Spa w Ciechocinku. Restauracja znajduje się zaledwie kilkaset metrów od ciechocińskiego kościoła parafialnego. Niewiele natomiast jest restauracji, które sprostają gustom, no i smakom, wszystkich gości. A taka jest właśnie restauracja “Amazonka” w Ciechocinku przy ulicy Traugutta 5. Tutaj stawia się przede wszystkim na tradycyjną kuchnię polską. Specjałem są dania kujawskie, oparte na produktach lokalnych, bez dodatku konserwantów.


Początki kościoła w Ciechocinku

historia parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku

Ciechocinek do XIX wieku nie posiadał własnego kościoła (na nabożeństwa mieszkańcy i kuracjusze udawali się do pobliskiego Raciążka). Okazało się to dość uciążliwe i w 1851 roku proboszcz w Raciążku, otrzymał zezwolenie na otwarcie kaplicy i odprawianie w niej nabożeństw w miesiącach sierpniu i wrześniu. Kaplicę urządzono jeszcze w tym samym roku w nowo wybudowanej sali w galerii spacerowej w Parku Zdrojowym i dedykowano Matce Bożej. Poświęcenia kaplicy dokonał w dniu 10 marca 1851 roku biskup Tadeusz Łubieński.

W 1862 roku ks. Rutkowski otrzymał probostwo w Starokrzepicach, a na jego miejsce przybył ks. Jacek Jędrecki, który wkrótce objął swoje obowiązki. Nie pozostał jednak w Ciechocinku dłużej, zniechęcony trudnymi warunkami lokalowymi. Nowy kapelan – ks. Walenty Kuroch, wikariusz z Opatówka, został mianowany 1863 roku. W 1871 roku przybył do Ciechocinka ks. Felicjan Lutoborski, zakonnik z klasztoru oo. reformatów we Włocławku, który zjednał sobie szacunek i życzliwość u ludzi, a przede wszystkim dzięki jego staraniom rozpoczęto budowę kościoła.

W dniu 30 marca 1873 roku zawiązał się Komitet Budowy Kościoła, którego prezesem został ziemianin Leon Wodziński herbu Jastrzębiec ze Służewa, a członkami dr Roman Ignatowski – lekarz warzelni soli, Ignacy Szymański – zawiadowca stacji kolejowej w Ciechocinku i ówczesny kapelan – ks. Felicja Lutoborski. Plan kościoła Departament Spraw Duchownych Obcych Wyznań zatwierdził w dniu 23 maja 1873 roku. Kamień węgielny pod fundamenty kościoła poświęcił administrator diecezji kujawsko-kaliskiej – ks. kan. Florian Kosiński w sierpniu 1874 roku. Fundatorem świątyni był Zarząd Wód Mineralnych w Ciechocinku. Budowę wsparli okoliczni ziemianie, mieszkańcy Ciechocinka i kuracjusze. Prezes Komitetu Budowy Kościoła – Leon Wodziński ofiarował drewno na budowę, kolej dokonała bezpłatnej zwózki materiałów.

Na potrzeby budowy założono nawet własną cegielnię pod Raciążkiem. Budowę kościoła, według projektu warszawskiego architekta Edwarda Cichockiego, rozpoczęto w 1873 roku a zakończono w 1884 roku. Benedykcji ukończonej świątyni dokonano zaraz po zakończeniu budowy, a uroczystej konsekracji – dopiero w 1904 r. Wybudowano go początkowo jako kościół filialny parafii w Raciążku. Dopiero jednak po uzyskaniu przez Polskę niepodległości, staraniem miejscowej ludności można było erygować ciechociński kościół na kościół parafialny. Dekretem biskupa włocławskiego Stanisława Zdzitowieckiego dnia 8 maja 1918 roku erygowano kościół i utworzono parafię. Od 16 października 2018 roku, decyzją biskupa włocławskiego Wiesława Meringa, świątynia stała się kolegiatą i siedzibą ciechocińskiej kapituły kolegiackiej.